Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 25-07-2019

Even

betekenis & definitie

Even - Edward Van, Belg. tooneel- en geschiedschrijver; * 1821 te Leuven, † 1905 aldaar; onderbibliothecaris aan de Hoogeschool (1846-1853), stadsarchivaris te Leuven (1853-1905), lid der Kon. Vlaamsche Academie (1887), der Académie royale der Belgique (1889).

Hij schreef soms in het Fransch, doch meestal in het Ned. over geschiedenis, kunst, bio- en bibliographie. Bekend zijn o.a.

Een Leuvensche oorkonde uit 1266, De Bloemardinne, De Elzeviers te Leuven. Zijn hoofdwerk is: Louvain dans le passé et dans le présent (ill., Leuven 1895).Werken: o.a. de tooneelspelen Quinten Metsys (1861); De Gouden Sleutel (1863). Novellistisch uitgebouwd in gelukkige maar levenswarme taal.

Lit.: J. Bols, Versl. en Meded. der Kon. VI. Ac. (1903); Jaarboek der Ac. (1907).

Jacobs.