Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 14-11-2019

Elisabethstad

betekenis & definitie

Hoofdplaats der gelijknamige prov. in Belg. Kongo.

Aantal inw. op 1 Jan. 1938: 2 925 Blanken, 14 000 Inlanders. Handels- en nijverheidscentrum.

Voornaam spoorwegstation; vlieghaven der lijnen België— Frankrijk—Madagaskar, Stanleystad—Elisabethstad en Rhodesia—Elisabethstad. Radiostation.

Zetel en algemeen bestuur van de voornaamste mijnontginningen (koper, tin) der provincie. Handelskamer.

Verbrekingshof. Rechtbank van eersten aanleg, rechtbank van inlandsch centrum; weerkundig station; missieposten van Katholieke en Protestantsche zendingen met sociale werken; ziekenhuizen, scholen; verblijfplaats van den apost. vicaris van Katanga (Benedictijnen).

Laboratoria; hospitalen voor Blanken en Inlanders. Monheim.

< >