Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 05-06-2019

Elastische vraag

betekenis & definitie

Als algemeenen regel kan men stellen, dat ten gevolge van een stijging van den prijs de vraag minder zal worden, terwijl als gevolg eener prijsdaling de vraag zal stijgen. Naargelang de vraag in hoogen of slechts zeer geringen graad aan dezen regel gehoorzaamt, is zij elastisch of onelastisch.

Goederen, welke in noodzakelijke levensbehoeften voorzien, hebben als regel een onelastische vraag, terwijl de overige goederen een elastische vraag kennen. Niet alleen de aard van de goederen, maar ook de verdeeling van inkomens en koopkracht over de bevolking heeft invloed op de elasticiteit van de vraag.

De kennis van de elasticiteit van de vraag is van belang voor de algemeene conjunctuurstudie, alsook voor het onderzoek van het opnemingsvermogen der markten door de ondernemingen. ➝ Elastisch aanbod.Cobbenhagen.