Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 05-06-2019

Einddoel

betekenis & definitie

van alle dingen is God, die alles geschapen heeft tot verheerlijking van zijn onbegrensde volmaaktheid (Conc. v. h. Vat., D. 1783, 1805).

Dit doel wordt bereikt, doordat alle dingen iets van Gods volmaaktheid uitdrukken, wat op bijzondere wijze geschiedt door de redelijke wezens, welke deze volmaaktheid kennen en beminnen. In deze hoogste gelijkenis aan Gods volmaaktheid vindt de mensch zijn geluk, hetwelk niet gelegen is in eenig geschapen goed, dat slechts ten deele is en vergankelijk, maar alleen in het ongeschapen Hoogste Goed ten volle gevonden wordt (S.

Thomas, Summa theol. I II, 9.2).God heeft het den mensch en allen redelijken wezens mogelijk gemaakt om dit goed ten volle te bezitten in het → eeuwig leven. Dit einddoel, dat God voor alle menschen bestemd heeft, wordt krachtens Gods → voorbeschikking en leiding bereikt door de → goede werken en met behulp van de → genade.

Lit.: Fr. Diekamp, Katholische Dogmatik (VI Munster i.W. 1930, 49-53). L. Cornelissen.