Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 05-06-2019

2019-06-05

East-Anglia

betekenis & definitie

Oud-Angelsaksisch koninkrijk, omvattend de tegenwoordige graafschappen Norfolk en Suffolk in Engeland.