Earmarken betekenis & definitie

(Eng. earmark = merken), een uitdrukking, in het bijzonder gebruikt voor goud als internationaal verrekeningsmiddel. Men spreekt van ge-earmarked goud, wanneer een circulatiebank (bijv. de Nederlandsche Bank) goud in het buitenland (bijv. van de Banque de France) koopt en het in bewaring laat in de kelders van laatstgenoemde.

Dit goud is dus niet meer eigendom van de Banque de France en mag niet meer bij haar goudvoorraad geteld worden; het is eigendom van de Nederlandsche Bank en wordt bij haar goudvoorraad geteld, met vermelding op de balans: „in het buitenland”. Het voordeel van het earmark-systeem is, dat het (min of meer kostbare) goudzendingen voorkomt; het nadeel is het gevaar van een gouduitvoerverbod. Vorstman Earoe (oud-Egypt.), naam van een soort paradijs, waarin, volgens een der voorstellingen van de oude Egyptenaren, de dooden zich met landbouw bezighielden.