Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 05-06-2019

Dosis

betekenis & definitie

maximale, noemt men in de geneesk. de hoeveelheid van geneesmiddelen, die op recepten niet overschreden mag worden, zonder dat de geneeskundige, door achter de voorgeschreven hoeveelheid een uitroepteeken te plaatsen, aangeeft, dat hij bewust meer dan de gebruikelijke hoeveelheid voorschrijft. Rillen.