Distributie betekenis & definitie

Distribueeren; → Verdeeling.

Distributie van levensmiddelen. Toen tijdens den Wereldoorlog het economisch leven in Ned. geweldig ontwricht werd ten gevolge van de maatregelen der strijdende partijen, die voor de rechten der neutralen bitter weinig eerbied koesterden, en de levensmiddelenvoorziening bedreigd werd, moest de regeering regelend optreden. Zij stelde maximumprijzen vast, voerde een rantsoeneering in en schiep een algemeen distributiebedrijf, waaraan de gemeentebesturen in zeer belangrijke mate moesten medewerken. In Februari 1917 verscheen de broodkaart; het rantsoen werd bepaald op 400 gram per hoofd en per dag. In 1918 was dit reeds gedaald op 200 gram. Eveneens werden „bonboekjes” ingevoerd, terwijl wekelijks bekend gemaakt werd, welke artikelen op de bonnen verkrijgbaar waren. Na het sluiten van den vrede kon de distributie geleidelijk geliquideerd worden.

Lit.: Pekelharing, De gemeente (in het bijzonder de gemeente Utrecht) en de distributie van goederen in de jaren 1914—1918 (Economisch-Historisch Jaarboek VI). Verberne In België werd tijdens den Wereldoorlog de distributie van levensmiddelen waargenomen door het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit, dat onder de bescherming stond van markies de Villalobar, minister van Spanje te Brussel, van M. Brand Whitlock, minister van de Ver. Staten te Brussel, en van M. Van Vollenhoven, minister-resident van Ned. te Brussel. Het Nationaal Comiteit werd bijgestaan door de Commission for Relief in Belgium en door het Spaansch-Nederlandsch Comité tot bescherming der bevoorrading. Het werd plaatselijk vertegenwoordigd door ca. 4 000 plaatselijke comiteiten, die een dubbele rol te vervullen hadden:

1° De distributie en rantsoeneering der levensmiddelen te bezorgen;
2° Hulp van allerlei aard te verstrekken aan noodlijdende en werklooze medeburgers.

Het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit heeft gedurende den oorlog voor 3 milliard en 200 millioen frs. levensmiddelen ingevoerd en onder de bevolking verdeeld. Het heeft voor 1 milliard 800 millioen frs. kostelooze hulp verstrekt van allerlei aard (waarden uitgedrukt in voor-oorlogsche munt).

Lit.: Rapport Général sur le fonctionnement et les opérations du Comité National de Secours et d’Alimentation (Brussel 1919). Rondou