Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 05-06-2019

Directoire

betekenis & definitie

1° De naam in Frankrijk van het bestuur van een departement.

2° De uitvoerende macht, bestaande uit 5 directeuren, gedurende de eerste Republiek in Frankrijk, van 4 Nov. 1795 tot 9 Nov. 1799 (18 Brumaire VIII); gekozen door de volksvertegenwoordiging (door Raad der Ouden op voordracht van Raad der 500). Tegen den wensch van de bevolking trachtte het D. de Jacobijnsche partij-politiek door te zetten en gebruikte tegen de oppositie in de Raden herhaaldelijk een staatsgreep. V. Claassen

Directorium (< Lat. dirigere — leiden), nieuwere naam voor → Ordo, een jaarlijkschen, kalendervormigen gids voor de geestelijkheid van een bisdom of orde, met aanduidingen over de dagelijks te celebreeren Missen, het Officie en andere bijzonderheden.

→ Cartabel. Louwerse Directory for Public Worship De Anglicaansche godsdienstregeling, die in 1644 door Engelsche theologen op bevel van het Parlement is opgemaakt.