Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 05-06-2019

Diepgang

betekenis & definitie

de diepte van den onderkant van de scheepskiel of bodem onder water. Op de voor- en achtersteven worden meestal merken of maten aangebracht, waaraan de diepgang is af te lezen.