Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 08-07-2019

Dictie

betekenis & definitie

Dictie - (Lat. dictio = zegging) is de bepaalde stijl van een dichter, zijn eigen manier van zich uit te drukken.