Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 24-04-2019

Deelbaar

betekenis & definitie

Deelbaar - Zijn de 2 geheele getallen (resp. veeltermen) a en b gegeven, en kan men een derde geheel getal (resp. veelterm) c zóó bepalen, dat a = b x c, dan heet a door b deelbaar.