D-trein betekenis & definitie

in Nederland en België trein voor internationaal verkeer, gewoonlijk samengesteld uit gewone doorgaande rijtuigen met vouwbalgen. Soms zgn. luxe-rijtuigen: P D, d.i.

Pullman-D-trein. Heeft steeds een vaste en bepaalde samenstelling; minimum oponthoud bij uitrangeeren aan tusschen-stations, òf loopt in zijn geheel tusschen twee stations: bloktreinen.

Moeten voldoen aan de transitovoorschriften; een speciaal merkteeken geeft aan, voor welke landen het rijtuig aan de plaatselijke voorschriften voldoet: spoorwijdte, profiel, asdruk, remsysteem, koppeling, enz. In het buitenland verstaat men onder D-t. ook binnenlandsche sneltreinen, vgl. in Duitschland: S, FF, FD (Femschnellzüge) enz.

Voor gebruik van dergelijke treinen is gewoonlijk een toeslag verschuldigd.Beijnes.