D.O.M.(S.) betekenis & definitie

(Lat.) = Deo óptimo máximo (sacrum) = (toegewijd) aan den hoogsten, grootsten God. In den klassieken tijd opschrift van tempels en altaren, toegewijd aan Juppiter.

Ook nog in den Renaissancetijd.