Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 24-04-2019

2019-04-24

D’Haens

betekenis & definitie

D’Haens - Veremundus, Benedictijner monnik van Afflighem; *31 Aug. 1771 te Dendermonde, ✝ 26 Aug. 1846. Onder den Besloten tijd oefende hij het H. ministerie in het geheim uit te Dendermonde; pastoor te Audegem in 1818, en van S. Blasius’ gasthuis te Dendermonde in 1830.

D’Haens herstelde zijn abdij te Dendermonde in 1837.

Lit.: Clonen, Gesch. d. abdij v. Afflighem (1890); Rousseau, Moines Bénédictins martyrs et confesseurs de la foi pdt la Révolution (1926) ; Van Bavegem, Martelaarsboek der belgische geestelijkheid ten tijde der Fr. Omwenteling (1875).

De Clercq.