Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 24-04-2019

2019-04-24

Cu

betekenis & definitie

Cu - (scheik.), symbool voor het chemisch element koper, eerste twee letters van den Latijnschen naam cuprum.