Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 24-04-2019

2019-04-24

Cosi

betekenis & definitie

Cosi - Eligius, Minderbroeder, vicarius apostolicus in China, ✝ 1884.

Lit.: Holzapfel, Handbuch (541).