Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 23-04-2019

2019-04-23

Check

betekenis & definitie

Check - ➝ Chèque.