Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-04-2019

Carbunkel

betekenis & definitie

Carbunkel - is een ernstige ontsteking van de huid en het onderhuidsch weefsel, meestal bij volwassenen, waarbij een plaatselijk harde, rood-blauw gekleurde zeer pijnlijke zwelling optreedt bij voorkeur in den nek en op den rug. Patiënten voelen zich ziek, hebben meestal koorts en zijn niet zelden lijders aan suikerziekte.

Na eenigen tijd komt op verschillende plaatsen verweeking en doorbraak (negenoog) tot stand, waarbij een etterige massa voor den dag komt. Het duurt dan geruimen tijd, voordat het groote weefseldefect weer geheel aangevuld is.

E. Hermans.