Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-04-2019

Caput

betekenis & definitie

Caput - (Lat.) = hoofd: ook: hoofdstuk.

Caput heeft in de rechtstaal een zeer verschillende beteekenis. Men duidt er o.a. mede aan:

1° de rechtsspheer van den Rom. burger als persoon (→ Capitis deminutio);
2° een hoofdstuk als onderdeel van bepaalde rechtsdocumenten;
3° in het latere Rom. Recht de eenheid, die tot uitgangspunt dient bij de heffing van grondbelasting (variant van iugum, morgen). “Hermesdorf.