Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-04-2019

2019-04-18

Campagne

betekenis & definitie

Campagne - Hieronder verstaat men de periode, waarin de activiteit op een bepaald gebied zoo hoog mogelijk wordt opgevoerd.

Onder aardappelcampagne verstaat men dus den tijdsduur (van half Sept. tot Dec.), waarin de aardappelmeelfabrieken ononderbroken werken. In 1930 hadden de aardappelmeelfabrieken een groote campagne; de 18 coöp. fabrieken verwerkten toen 665 millioen kg en de 9 particuliere fabrieken 88 millioen kg. De lage prijzen van het aardappelmeel en de exportbelemmeringen voor dit product hadden voor 1931 een sterk verminderden verbouw van fabrieksaardappelen ten gevolge. De geringe aanvoer bezorgde den fabrieken in dat jaar een kleine campagne; de 19 coöp. fabrieken verwerkten 339 millioen kg, terwijl van de 10 particuliere fabrieken er slechts 2 gedurende korten tijd werkten en 5 millioen kg aardappelen omzetten. Om een regelmatig verloop van de campagne te verkrijgen, moeten de fabrieken op een onafgebroken aanvoer van aardappelen kunnen rekenen.

Het is daarom noodig zoowel middelvroege, bijv. Eigenheimer en Triumf, alsook latere aardappelrassen, bijv. Thorbecke, te telen. Verder → Aardappel (sub aardappelcampagne). “Dewez