Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 18-04-2019

Calcium

betekenis & definitie

Calcium - Chemisch element, symbool Ca, atoomgew. 40,07, atoomnummer 20, aantal isotopen 2 met massanummers 40 en 44. S.g. bij 20°: 1,58, smeltpunt 809°, kookpunt 1170°.

C. is een zilverwit zacht metaal, dat gemakkelijk door water en lucht wordt aangetast. Het moet dan ook liefst onder petroleum worden bewaard. Het wordt verkregen door electrolyse van een mengsel van gesmolten calciumchloride en -fluoride. C. verbindt zich voor alles goed met zuurstof en het is dan ook een zeer krachtig werkend reductiemiddel. Het wordt in het laboratorium soms gebruikt in plaats van magnesium in de organische synthese; verder dient een calcium-lood-legeering wel voor lagermetaal. “v. d. Beek