Cabal-ministerie betekenis & definitie

Cabal-ministerie - noemt men het bewind van 1667 tot 1673 der vijf vrijwel onwaardige gunstelingen in Engeland onder koning Karel II, nl. Clifford, Ashley, Buckingham, Arlington, Lauderdale, die met de beginletters van hun namen het woord „cabal” vormden, waarmede reeds werd aangeduid een gunstelingenheerschappij of camarilla.

Zij begunstigden de Franschgezind-Katholieke neigingen van den koning, waarvan het gevolg was het verdrag van Dover (1670), dat Engeland in de lijn der Fransche politiek tegenover de Nederlandsche Republiek bracht. De anti-Fransche en anti-Katholieke reactie in het Engelsche volk maakte in 1673 aan den cabal-invloed een einde.

v. Gorkom.