Ça ira betekenis & definitie

Ça ira - loflied tijdens de Fr. Revolutie op de soc. gelijkheid (Ah! ça ira.

Les aristocrates à la lanterne!). Na 1800 door Napoleon verboden.