C. L. van Longenhuysen betekenis & definitie

Boek- en kunsthandel en uitgeverij, eerst op het Singel, later op het Spui te Amsterdam, 1826-1920. In 1863 werd de zaak door J. A.

A. Alberdingk Thijm overgenomen en zij kwam later onder beheer van J. Sterck (1889-1903).

Onder Bernard Mensing († 1933) werd de zaak in 1919 geliquideerd. De boekhandel werd op 1 Jan. 1920 opgenomen in de sinds 1912 te Amsterdam gevestigde R. K.

Boek-Centrale, de voornaamste fondsuitgaven (w.o. werken van Alberdingk Thijm, Beysens en van Noort) waren reeds in 1917 overgegaan aan Paul Brand. P. Coebergh.