Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-04-2019

Briljant

betekenis & definitie

Briljant - een diamant, die zoodanig is geslepen, dat men er door heen ziet. Bovenop is een plat vlak en naar beneden loopt de briljant in een puntigen vorm toe.

De briljant heeft tot 58 driehoekige of ruitvormige facetten. Het achthoekige bovenvlak heet de „tafel”, de punt heet „kollet”. Het zetten in doorzicht wordt genoemd „a jour” zetten.

v. d. Beek.