Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-04-2019

Bovennatuurlijk

betekenis & definitie

Bovennatuurlijk - Staat tegenover „natuur” d.i. liet specifieke wezen van een geschapen iets. B. is wat niet behoort tot de natuur als noodzakelijk bestanddeel, wat niet noodig is tot de bereiking van het doel der natuur, wat boven de eischen en de kracht der natuur ligt, maar wat als een onverschuldigde gave door God aan de natuur wordt toegevoegd.

Het bovennatuurlijke wordt verdeeld in wat naar zijn wezen b. is en wat naar zijn wijze van zijn b. is. Dit laatste is essentieel een natuurlijk iets, maar is bovennatuurlijk naar zijn wijze van ontstaan, bijv. een miraculeuze genezing. → Genade.

Lit.: C. v. Schazler, Natur und Uebernatur (1865); J. v. Bainvel, Nature et surnaturel (1903). “Kreling