Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 20-03-2019

Bordes

betekenis & definitie

Bordes - Charles, Fransch musicus, * 12 Mei 1863, ✝8 Nov. 1909; dirigent, organist en componist, leerling van César Franck. Richtte in 1894 de Association des Chanteurs de St.

Gervais en in 1898 de Schola Cantorum (de St. Gervais) op. Zijn invloed strekte zich echter uit over geheel Frankrijk, waar hij op het gebied der kerkmuziek een waar en vruchtbaar apostolaat heeft uitgeoefend. Ook op het terrein der muziekwetenschap zijn zijn verdiensten zeer groot, terwijl hij tevens een machtigen stoot gaf aan de herleving der volkskunst en folklore in de muziek. Gaf de Anthologie des maîtres religieux primitifs uit en componeerde orkestwerken, pianomuziek en liederen.

L i t.: P. Dukas, Ch. B. (Rev. Mus. V 1924, nr. 10); R. de Castèra, Dix années d’action musicale religieuse.

Reeser/J. Sassen.