Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 20-03-2019

Bonus

betekenis & definitie

Bonus - buitengewone uitkeering, hetzij boven het dividend (aan aandeelhouders), hetzij op loon (aan werklieden).