Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 20-03-2019

Boenwas

betekenis & definitie

Boenwas - mengsel van: 1° ceresine of bijenwas met terpentijn (meubelwas); 2° potasch, talk, bijenwas en terpentijn (vloerwas).