Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 20-03-2019

Binomiaaleoëfficiënt, binomiaalformule

betekenis & definitie

Binomiaaleoëfficiënt, binomiaalformule - Zie Newton (Binomiaaltheorema van).