Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-04-2019

Bijbalontsteking

betekenis & definitie

Bijbalontsteking - of Epididymitis treedt in de meerderheid der gevallen op als complicatie eener ontsteking van de urinebuis of van de prostaat. De meest voorkomende b. is de gonorrhoische.

Deze treedt als regel op met heftige pijn en temperatuurverhooging. De pijn is niet alleen in den bijbal gelocaliseerd, maar dikwijls ook in de zaadstreng en daardoor ook in den buik links of rechts. De verschijnselen bij een beginnende rechtszijdige b. kunnen aan blindedarmontsteking doen denken. Bij de gonorrhoische b. zwelt dit orgaan in korten tijd zeer sterk op en omgeeft bijna geheel den bal. Na enkele dagen worden de heftige pijn en koorts minder, maar een zwelling van den bijbal blijft nog geruimen tijd waarneembaar. Gonorrhoische dubbelzijdige b. kan steriliteit geven.

Naast de gonorrhoische b. is de tuberculose de meest voorkomende ziekte van den bijbal. Zij begint veel meer sluipend. De bijbal zwelt, vertoont talrijke knobbels, welke niet zelden in abcessen overgaan, met de huid vergroeien, naar buiten doorbreken en fistels vormen.

Ook door een trauma (stoot, schok of val) kan een b. ontstaan.

E. Hermans.