Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 20-03-2019

Bevallig

betekenis & definitie

Bevallig - is een aesthetische categorie. Vroeger het schoone in het kleine (wat nu door het lieve uitgedrukt wordt). Sedert de 18e eeuw wordt het b. beschouwd als samengaande met de schoonheid van de vrije beweging en met een zekere, maar niet voor het geheel schadelijke, willekeurigheid in de harmonie. De Bruyne.