Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 01-04-2019

Bakkeveen

betekenis & definitie

Bakkeveen - dorp van ca. 900 inw. in de Friesche gem. Opsterland; omstreeks 1200 al veenontginning.

In de M.E. een Norbertijner klooster.