Baal (handel) betekenis & definitie

Baal (handel) - naam voor koopwaar in linnenverpakking, soms nog verder versterkt met touw e.d. Soms heeft een b. een vast gewicht, bijv. 100 kg (bijv. rijst, suiker, etc.).

Ook naam voor zekere hoeveelheid papier (= 10 riem = 200 boek = 4.800 vel).