Baai (zee) betekenis & definitie

Baai (zee) - noemt men een inham van de zee.

Speciaal den naam Baai draagt een inham der zee ten Z. van den Loiremond (Fr.), bekend in den middeleeuwschen zouthandel.