Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 01-04-2019

2019-04-01

Baade

betekenis & definitie

Baade - Knud Andreassen, Noorsch landschap- en zeeschilder. * 28 Mrt. 1808 te Kirchspiel Skjold (bij Stavanger), † 24 Nov. 1879 te München. Aanvankelijk zelfstudie, sedert 1823 op het atelier van den portretschilder Lehmann te Bergen.

Sedert 1825 op de academie te Kopenhagen (figuurstudies onder C. W. Eckersberg). Mythologische onderwerpen. 1829—1830 te Christiania; portretten. Dan begint hij berglandschappen te schilderen. Werkte hoofdzakelijk in Noorwegen, korten tijd te Dresden onder leiding van Dahl. 1845—1879 te München. Hoewel een gevoelig kolorist, mist hij in zijn werk een krachtig vormgevoel.

Werken: o.a. in de Pinacotheek te München, het Nat. Mus. te Stockholm, de musea te Oldenburg, Bergen enz.

Lit.: F. von Bötticher, Malerwerke des 19. Jahrhs.

de Stuers.