B (muziek) betekenis & definitie

B (muziek) - (in de muziek)

1° benaming voor de groote bovenseconde op a, althans in Nederland en Engeland. In Duitschland H genaamd. B wordt overigens algemeen volgens de zgn. solmisatie ook Si genoemd.
2° B beteekent de toonaard van B groote terts (majeur); b (kleine letter) geeft den toonaard van b kleine terts, mineur, aan.
3° Afkorting voor Basso.