Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 01-04-2019

Autocratie

betekenis & definitie

Autocratie - (Gr. autos = zelf, kratein = regeeren), in de wijsbegeerte: zelfbestuur, zelfbeheersching; als zoodanig wordt het door Kant gebruikt. In het staatsrecht: een staatsvorm, waarin een persoon (de vorst, de eerste minister) of enkele personen (de regeerders), de wetgevende en uitvoerende macht in handen hebben (absolute macht).

Overdrachtelijk wordt het woord autocraat gebezigd voor iemand, die steeds zelf beslissen wil ook in zaken, waar anderen gerechtigd zijn hun stem en oordeel te doen gelden.