Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 21-03-2019

Asten

betekenis & definitie

Asten - gem. in N.Br., Z.O. van Helmond; 5677 inw.; 5605 Kath., 72 Prot.; opp. 6824 ha; omvat de kerkdorpen Asten, Ommel en Heusden. Veeteelt en landbouw; coöp. boterfabriek, tricotage-, ijzer- en stroohulzenindustrie; fabriek voor torenuurwerken. Noviciaat der priesters van de Congregatie van het H. Hart van Jezus; moederhuis der missiezusters van den H. Antonius. Een oude heerlijkheid; van het kasteel de O. toren en voorpoort over.

Ommel een genade-oord van de H. Maagd. A. door stoomtram met Helmond verbonden. De gem. beschikt over Peelgronden. v. Velthoven.