Amadeus betekenis & definitie

Amadeus - Cisterciënser, Heilige. *21 Jan. 1110, f 27 Aug. (of Sept.) 1159. Zoon van den Zal. Amadeus van Clermont.

In 1125 trad hij te Clairvaux in en werd in 1139 als abt naar Hautccombe in Savoye gezonden. In 1145 werd hij tot bisschop van Lausanne gewijd. Feestdag 28 Jan.

Werken: brieven, homeliën vindt men in Migne, P.L. (CLXXXVIII, 1303 vlg.). — L i t.: Acta S.S. (1760 Sept. VII, 377); Dict. d’Hist. et de Géogr. eeclés. (II 1914, 1150). Lindeman.