Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 02-02-2019

Alzheimer

betekenis & definitie

Alzheimer - Aloys, psychiater te Breslau (1864—1915); naar hem genoemd: ziekte v. A.: praeseniele (bij uitzondering in het vierde decennium beginnende) versuffing in den zin van > presbyophrenie, welke echter in enkele jaren tot een algeheele versuffing leidt en gepaard gaat met aphasie, agnosie en apraxie. De ziekte berust op een degeneratie der hersenen, gelijkend op die bij presbyophrenie; is echter veel intensiever. Hoelen.

Alzingen, gem. in het groothertogdom Luxemburg, ten Z. van Luxemburg, 406 inw.; vruchtbare weiden in de Alzettevallei (Röser-dal); kerktoren uit dc 16e eeuw.