Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 02-02-2019

Allooi

betekenis & definitie

Allooi - Het gehalte (aan edelmetaal) van munten. Voor de Nederlandsche munten bedraagt het a.: gouden tientje 900/1000, gouden vijfguldenstuk 900/1000, dukaat 983/1000, rijksdaalder, gulden en ⅛ gulden 720/1000, kwartje en dubbeltje 640/1000, stuiver 260/1000 nikkel, 2½ cent, cent en ½ cent 950/1000 koper.

België bepaalde op 25 October 1926, dat 35 Belga’s in waarde gelijk zouden staan met een sovereign = 1 pond st., waarvan het goudgehalte 22/24 bedraagt en de hoeveelheid fijn goud ± 7,322 g. De meeste Europeesche landen gebruiken overigens het gehalte van 900/1000.

De bepaling van het a.geschiedt volgens de methoden der quantitatieve analyse, ook wel minder nauwkeurig door toetsen, waarbij men uit de kleur van een metaalstreep op een zwarten toetssteen tot het gehalte besluit. v. d. Beek