Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

SALOMON

betekenis & definitie

koning over Juda en Israël van 972932 v. Chr., was de zoon van David en BathSjeba.

De gegevens in 1 Kon. 1-11 zijn waarschijnlijk ontleend aan oudere bronnen, zoals ,,de geschiedenis van Salomon” (1 Kon. 11 : 41), die verloren zijn gegaan. Salomon werd vooral bekend wegens zijn wijsheid, die hij neerlegde in tal van spreuken en liederen (vgl. het boek der Spreuken).

Zijn roem drong zelfs door tot de koningin van Sjeba, die zijn wijsheid op de proef stelde. Meerdere boeken van wijsheid zijn naderhand aan hem toegeschreven (onder de canonieke boeken: Hooglied, Prediker en Wijsheid).

Bovendien werd hij befaamd wegens zijn rijkdom, die o.a. op de achtergrond staat van Jesus’uitspraak in Matth. 6 : 29. Dank zij de deskundige hulp van koning Hiram van Tyrus kon hij de scheepvaart naar het geheimzinnige Ophir organiseren.

Van hieruit stroomde het goud Jerusalem binnen zonder aan de welvaart van het land ten goede te komen: het goud kwam nutteloos in schilden in het Libanonwoudhuis te hangen totdat het na Salomons dood door farao Sisak werd weggehaald. De koning legde dan ook zware belastingen op aan zijn volk.

Het land werd verdeeld in 12 districten, die om de beurt maandelijks hun tribuut naar Jerusalem moesten zenden. Deze heffingen hebben de afval onder Roboam voorbereid.

Terwijl Salomon de stad Jerusalem verfraaide met een tempel en met paleizen, liet hij in het land ,,wagensteden” aanleggen, waaronder Megiddo. Hier hebben de opgravingen de paardenstallen van Salomon aan het licht gebracht.

Ook de resten van kopermijnen en raffinaderijen uit zijn dagen werden teruggevonden.Ondanks de bewondering van de geschiedschrijver kan deze toch niet geheel verzwijgen, dat het rijk onder Salomon aan gezag en grondgebied inboette: in het N. werd een belangrijk stuk van Galilea aan Hiram van Tyrus afgestaan. In Aram en Edom stonden machtige tegenstanders op, terwijl de uitgebreide harem des konings met tal van buitenlandse vrouwen de infiltratie van heidense religies in de hand werkte, zie Kaart Palestina (Oudtestamentisch). M. A. B.