Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

Gepubliceerd op 02-01-2020

ROEPING

betekenis & definitie

is een term met een dubbele betekenis.

In actieve zin geeft zij de daad aan van degene, die roept, waarbij deze een ander tot een bepaalde functie uitkiest. In passieve zin duidt zij een heel complex van hebbelijkheden aan waardoor iemand in staat is een bepaalde roeping in actieve zin te ontvangen.

Het Christendom leert, dat God voor iedere mens een eigen roeping heeft: over iedere mens heeft God van alle eeuwigheid zijn gedachten, spreekt Hij zijn werkdadig, met kracht geladen woord en richt aldus ieders leven. Hij leidt de omstandigheden van 's mensen leven, waardoor de mens in heel bepaalde, concrete situaties komt, verder opgroeit en uitgroeit en zich tot bepaalde dingen geroepen gaat voelen. Elke mens is geroepen om „tot God te zijn” en heilig te worden, zoals God heilig is. Ook is iedere mens geroepen tot de intimiteit met God in Jesus Christus, want „God wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid geraken”. Naast deze algemene roeping staat echter de roeping tot een bepaalde levensstaat en tot een bepaald beroep. In deze speciale roepingen zal echter altijd de algemene roeping, waarvan sprake was, fundamenteel zijn; men verplicht zich echter door een bepaalde levensstaat om heel zijn doen en laten blijvend op een concreet doel te richten en dat wel krachtens een bepaalde, eens gestelde oorzaak (belofte, gelofte, wijding). Zo kent het Christendom de roeping tot het priesterschap, tot het kloosterleven en tot de gehuwde staat, terwijl het tevens in de keuze van het beroep het involgen van een roeping ziet (2 Beroep, Celibaat, Evangelische Raden,Maagdelijkheid, Armoede, Gehoorzaamheid).

j. v. D.