Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

RELIGIE

betekenis & definitie

het vreemde, uit het Latijn afkomstige woord voor godsdienst wordt meestal afgeleid van relegere, in acht nemen (tegenover neglegere, veronachtzamen), en geeft dus in eerste instantie de houding van schroom aan, die de oude Romein aannam tegenover plotselinge manifestaties van bovenzinnelijke krachten. Religie heeft in het Nederlandse spraakgebruik bij sommigen de voorkeur boven het woord godsdienst (dat aan het geloof in een persoonlijke God doet denken), omdat het kan dienen als aanduiding van de verbondenheid met het onpersoonlijke Al.

Even willekeurig zien anderen in religie het product van menselijke aspiratie in tegenstelling tot geloof in de openbaring Gods. c. j. B.