Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

NOCTURNE

betekenis & definitie

is een deel van de nachtgetijden of metten, die gewoonlijk uit drie nocturnen bestaan. Iedere nocturne omvat een aantal psalmen en lezingen (uit de H.

Schrift, uit de Schriftverklaringen van Kerkvaders of van latere kerkelijke auteurs, levensbeschrijvingen van heiligen of homilieën), die door meditatieve beurtzangen (responsoria) worden afgewisseld (zie ook Metten en Gebedsgetijden).