Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

NIJMEGEN

betekenis & definitie

reeds een vesting ten tijde van Bataven en Romeinen, kreeg in 774 een kasteel met kapel, waar Karel de Grote en na hem de Duitse keizers vertoefden. Het behoorde gedurende de Middeleeuwen tot het aartsbisdom Keulen, vanaf 1659 tot het bisdom Roermond en sinds 1840 tot het bisdom Den Bosch.

De Stephenskerk, in 1270 gebouwd, werd in 31475/76 tot kapittelkerk verheven. In 1521 werd Petrus Canisius er geboren.

De Reformatie werd te Nijmegen bevorderd van Wezel uit en vond er in 1566 aanhang.Niettemin was het aantal hervormingsgezinden gering te noemen. Dit behoud van het katholieke geloof is mede te danken aan de onafgebroken door Jezuïeten uit Emmerik onderhouden zielzorg. Eerst in 1795 tijdens de Bataafse Republiek verkregen de Katholieken er weer hun volle godsdienstvrijheid. In 1655 werd te Nijmegen een Illustere School geopend, die daarna zelfs van het Kwartier universitaire rechten ontving. Zij kwam na 1672 in verval. Te Nijmegen bevindt zich de Heilig-Landstichting.

Sinds 1923 is er ook gevestigd de Katholieke Universiteit, die onder auspiciën van de St. Radboudstichting en dank zij de milddadigheid der Nederlandse Katholieken tot stand kwam. O, (in chr. afkortingen)

O.Carm. (Ordo Fratrum Carmelitarum), Carmelieten ; O.Cart. (Ordo Cartusiensis), Kartuizers; O.C.D. (Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum) Ongeschoeide Carmelieten; O.C.R. (Ordo Cisterciensium Reformatorum) of O.C.S.O. (Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae), Trappisten; Oef., Octaaf; O.E.S.A. (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini), Augustijnen;0.F.M. (Ordo Fratrum Minorum), Minderbroeders; O.F.M.Cap. (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum), Minderbroeders-Capucijnen; O.F.M.Conv. (Ordo Fratrum Minorum Conventualium), Minderbroeders-Conventuelen; O.L.H., Onze Lieve Heer; O.L.V., Onze Lieve Vrouw; O.M.I. (Congregatio Oblatorum B.M.V. Immaculatae), Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria; O.P. (Ordo Fratrum Praedicatorum), Dominicanen, Predikheren; Openb., Openbaring Johannes; O.Praem. (Ordo Praemonstratensis), Premonstratensers, Norbertijnen ; Os., Osee; O.S.B. (Ordo Sancti Benedicti), Benedictijnen; O.S.Cam. (Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis), Camillianen; O.S. Cr. (Ordo Sanctae Crucis), Kruisheren; O.S.F.S. (Institutum Oblatorum S. Francisci Salesii), Oblaten van de H. Franciscus van Sales; O.S.M. (Ordo Servorum Mariae), Servieten; O.T., Oude Testament; O. V., Oude Verbond.