Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

NAMEN

betekenis & definitie

hoofdstad van de gelijknamige Belgische provincie, werd voor het eerst in 1559, bij de nieuwe kerkelijke indeling van de Nederlanden, de zetel van een zelfstandig bisdom. Voordien behoorde het graafschap Namen tot het bisdom Luik.

Als suffragaanbisdom maakte het tot 1801 deel uit van de kerkprovincie Kamerijk, daarna van de kerkprovincie Mechelen. In 1842 kreeg het bisdom zijn huidige grenzen: het omvat de Belgische provincies Namen en Luxemburg.

Het telt thans 730 parochies, verdeeld over 37 dekenaten. Huidige bisschop (sinds 1941) is mgr.

A.M. Charue. zie ook kaart bij België.