Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

LAUDEN

betekenis & definitie

is een deel van de kerkelijke getijden dat, aansluitend bij de Metten, vroeg in de morgen wordt gebeden. De lauden bestaan uit enkele psalmen, een oudtestamentische lofzang, een korte Schriftlezing (capitulum), een hymne en de lofzang „Benedictus” van Zacharias.

De naam lauden werd oorspronkelijk (nu nog in de Oosterse ritussen) aan de 3 psalmen 148-150 gegeven, waarmee de psalmzang van dit deel der getijden ook in de Romeinse ritus tot aan de hervorming van het brevier onder paus Pius X onveranderlijk werd besloten. De dienst heette toen ad Matutinum, een naam die thans is voorbehouden aan de Metten (oudtijds nocturnen of vigiliae geheten). c.

A. B.